Aktualności

Zatrudnienie emeryta

clock Wrzesień 22, 2016

Zbyt niskie wypłaty z tytułu emerytur i rent, często zmuszają seniorów do szukania dodatkowego zatrudnienia. Podjęcie dodatkowej pracy zarówno przez osoby, które osiągnęły już prawo do emerytury lub renty, jak i tych, którzy nie mają do niej prawa, jest możliwe i bardzo często praktykowane.

Zgodnie z ustawą 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Społecznego emerytem nazwiemy osobę, która ma ustalone do prawo emerytury – czyli ukończyła odpowiedni wiek, tj.: 65 lat w przypadku kobiet i 67 lat i podczas zatrudnienia podlegała ubezpieczeniu emerytalnym.

Emeryt lub rencista może być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Pracodawca musi zgłosić taką osobę do ZUS i opłacać za nią wszystkie składki, czyli emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową oraz składkę zdrowotną. Podobnie jest w przypadku umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenie, umowy u dzieło lub kontraktu menadżerskiego. W tym wypadku jedynie składka chorobowa jest dobrowolna dla ubezpieczonego.

Limity ZUS

O ile emeryci i renciści mogą dodatkowo dorabiać bez żadnych limitów, inaczej sprawa wygląda w przypadku osób, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego. W tym wypadku obowiązują limity ustalone przez ZUS. Wobec tego osoba, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, chce pracować i nadal otrzymywać swoje świadczenie emerytalne w pełnej wysokości musi ich przestrzegać.

Progi zarobkowe, od których zależy wysokość wypłacanej emerytury, są ustalane przez wysokość przeciętnego wynagrodzenia, które raz na kwartał podaje Główny Urząd Statystyczny.

Osoba, która zarabia 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dostanie swoją emeryturę w całości. Natomiast jeśli jego wynagrodzenie przekroczy 70 % przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższe niż 130 %, ZUS pomniejszy świadczenie o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70%. Świadczenie emerytalne zostanie zawieszone w sytuacji, gdy pracownik osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że wyżej wymienione progi są ruchome, ponieważ wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które podaje GUS zmienia się co kwartał, a więc – 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

Źródła:

http://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/oplacanie-skladek/654841,Zatrudniasz-emeryta-lub-renciste-sprawdz-jakie-skladki-za-niego-placic.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/852848,ile-mozna-dorobic-do-emerytury-i-renty.html