Aktualności

Jak zatrudnić Ukraińca w 2017 roku?

clock Maj 3, 2017

Osoby, które zastanawiają się nad tym, jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy często mają spore obawy. Są przekonane, że formalności są skomplikowane, a zasady na jakich odbywało się zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy 2015 i 2016 tylko utwierdzają ich w tym przekonaniu. Na szczęście, w ciągu minionych kilku miesięcy doszło do zasadniczych zmian w tym zakresie.

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce 2015, czyli model uzupełniającego zatrudnienia obcokrajowców

Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce 2015 było możliwe, opierało się jednak na zasadach uzupełniającego zatrudnienia obcokrajowców, co było dość kłopotliwe. Model ten miał na celu zabezpieczenie przed zagranicznymi pracownikami polskiego rynku i zakładał konieczność przeprowadzenia specjalnego postępowania, które pozwoliłoby nam zweryfikować, czy zatrudnienie Ukraińca 2015 znajduje w ogóle uzasadnienie.

Pracodawca zastanawiający się nad tym, jak zatrudnić obcokrajowca, musiał przeprowadzić test rynku pracy, a więc zamieścić ofertę w stosownym urzędzie pracy i upewnić się, czy na dane stanowisko nie znajdzie chętnego z Polski. Tu warto podkreślić, że pytanie o to, jak zatrudnić cudzoziemca było w tym czasie bardziej adekwatne niż pytanie o to, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy, podobna procedura dotyczyła bowiem pracowników z:

  • Armenii,
  • Białorusi,
  • Gruzji,
  • Mołdawii,
  • Federacji Rosyjskiej.

Co ważne, jeśli formalności związane z tym, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy zostały dopełnione, a czas pracy nie był dłuższy niż pół roku, nie potrzebował on zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy 2016 – 2017

Kolejne miesiące i lata potwierdzały, że przepisy związane z zatrudnieniem Ukrainki jako pomocy domowej nie odpowiadają na potrzeby polskich pracodawców. Krytykowano je za brak elastyczności, a choć zatrudnienie Ukraińca w Polsce 2016 nadal było skomplikowane, pracodawcy wcale nie ustawali w wysiłkach, aby spełnić wszystkie wymogi. Wybawienie przyszło pod koniec roku. Właśnie wtedy po raz pierwszy zaczęto mówić o likwidacji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Osoby zastanawiające się nad tym, jak zatrudnić Ukraińca 2016 zyskały więc szansę na skorzystanie z nowych rozwiązań – w tym zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową.

Przegląd najważniejszych zmian

1. Tryb uproszczony

Tryb uproszczony przewiduje zatrudnienie Ukraińca 2016 w oparciu o oświadczenie pracodawcy. Te musi zostać zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i dotyczy zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi przez okres, który w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy nie będzie przekraczał sześciu miesięcy (nie ma tu znaczenia liczba pracodawców). Wspomniany tryb pozwala na zatrudnianie Ukraińców 2016 pod warunkiem, że pisemne oświadczenie pracodawcy zostało przygotowane jeszcze przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, sama praca musi być przy tym wykonana w oparciu o pisemną umowę (bez względu na jej charakter). Tylko wiedza rzeczowa na temat tego, jak zatrudnić Ukraińca i jak zatrudnić Ukrainkę umożliwia więc zrobienie tego zgodnie z literą prawa.

2. Ubieganie się o wizę

Pracodawcy myślący o tym, jak zatrudnić Ukraińca muszą pamiętać, że tryb uproszczony nie zwalnia ich przyszłego pracownika z obowiązku posiadania wizy. Zatrudnienie pomocy domowej z Ukrainy wymaga więc ubiegania się przez kandydatkę na taką posadę o wizę, sama procedura musi przy tym nastąpić we właściwym konsulacie. Procedura odpowiadająca na pytanie o to, jak zatrudnić Ukraińca w Polsce pozwala przy tym na uzyskanie wizy z symbolem „05”.

Dobrze jest pamiętać o tym, że w pewnych okolicznościach wiza nie jest potrzebna. Jeśli więc nie wiemy, jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy, pamiętajmy o tym, że wiza nie jest wymagana, gdy kandydat może pochwalić się dokumentem pozwalającym mu na pobyt w Polsce w takiej formie, która nie uniemożliwia mu zatrudnienia.

Sytuacja komplikuje się nieco, gdy pracodawca nie wie, jak zatrudnić Ukraińca, który już pracuje w naszym kraju. W takim przypadku nie wolno zapominać o tym, że pracownik taki musi uzyskać nowe oświadczenie wystawione przez podmiot powierzający mu pracę. Zastanawiając się, jak legalnie zatrudnić Ukraińca pamiętajmy też o wymogu pracowania przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu.

Jak zatrudnić Ukraińców – skorzystaj z pomocy

Nie da się ukryć, że osoby zastanawiające się, jak zatrudnić obywatela Ukrainy nie muszą już przejmować się tak wieloma kwestiami formalnymi, jak miało to miejsce w roku 2015 i 2016. Nadal jednak mamy do czynienia ze sporym wyzwaniem, a kwestie takie, jak zatrudnienie Ukraińca a ZUS mogą spełniać sen z powiek. Na szczęście, pracodawca nie musi wcale załatwiać ich samodzielnie. Odpowiedź na pytanie „pracownik z Ukrainy jak zatrudnić” staje się znacznie prostsza, gdy zadamy je profesjonalistom z agencji rekrutacyjnej Lagdiw. Ci wiedzą, jak wygląda zatrudnienie Ukraińca krok po kroku i znakomicie wywiązują się z powierzonego im zadania.

Zatrudnienie Ukraińców z Lagdiw