Aktualności

Walka z syndromem pierwszej dniówki

clock Wrzesień 22, 2016

Od 1 września zacznie obowiązywać znowelizowanie przepisy dotyczące prawa pracy, które dotyczą zawierania umów z pracownikami. Zgodnie z nimi pracodawca będzie musiał najpóźniej dzień przed podjęciem pracy przez nowego pracownika zawrzeć i podpisać z nim umowę o pracę.

W praktyce bardzo często zdarzają się sytuację, że pracodawca podpisuje umowę (która powinna również zawierać informacje o warunkach zatrudnienia) z pracownikiem w dniu rozpoczęcia przez niego pracy. Pracodawca miał czas na pisemne potwierdzenie dorozumianych warunków zatrudnienia do końca pierwszego dnia pracy nowego pracownika.

Od 1 września pracodawca będzie miał obowiązek potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Celem ustawodawcy jest zniwelowanie wielu nadużyć, do których dopuszczają się pracodawcy, w tym nielegalnego zatrudnienia. W przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawcy brak pisemnej umowy z nowym pracownikiem, tłumaczyli, że jest to jego pierwszy dzień w pracy, co potocznie jest nazywane syndromem pierwszej dniówki. Kolejnym powodem nowelizacji tego przepisu jest fakt, że podczas pierwszego dnia pracy bardzo często dochodzi do wypadków przy pracy. Bark pisemnej umowy o pracy oznacza, że pracownik zostaje pozbawiony jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej.

Należy pamiętać, że pracodawca, lub osoba działająca w jego imieniu ,również pierwszego dnia pracy nowego pracownika, będzie musiał również zapoznać go z regulaminem pracy, a w przypadku pracownika młodocianego – wykazem prac lekkich, które może wykonywać.

Pracodawca, który nie potwierdzi na piśmie zawartej umowy o pracę, może narazić się na grzywnę w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Źródło:

http://www.prawowpracy.pl/kolejna-nowelizacja-kodeksu-pracy/#more-2626

http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/zatrudnianie-i-zwalnianie/742729,Zmiany-w-Kodeksie-pracy-od-1-wrzesnia-2016-r.html