Aktualności

Szkolenia BHP

clock Grudzień 13, 2016

Odbycie wstępnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy. Odbywa się ono na koszt pracodawcy i w czasie pracy. Należy pamiętać, że instruktaż przeprowadzony po godzinach pracy pracownika jest traktowany jako praca w godzinach nadliczbowych.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP. Zwolnieni z tego obowiązku są pracownicy, którzy podejmują pracę na tym samym stanowisku, które zajmowali u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Podczas szkolenia BHP pracownicy powinni zostać zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które są związane z wykonywanymi przez nich pracami. Szkolenie składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Podczas szkolenia ogólnego pracownik powinien zostać zapoznany z regulaminem pracy oraz z przepisami BHP, znajdującymi się w kodeksie pracy, a także zostać przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy. Z kolei instruktaż stanowiskowy powinien się odbywać na stanowisku pracy. Pracownik powinien zostać zaznajomiony z metodami bezpiecznego wykonywania swojej pracy oraz ochroną przed zagrożeniami występującymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Po zakończonym szkoleniu pracownik powinien pisemnie potwierdzić swój udział w szkoleniu.

Powtarzalność szkoleń BHP

Aby odświeżyć wiedzę z zakresu BHP, na pracodawcy ciąży obowiązek powtarzania szkolenia BHP. Częstotliwość ich powtarzania zależy od zajmowanego stanowiska. Jednak niezależnie od tego, pierwsze okresowe szkolenie BHP powinno być powtórzone w ciągu pierwszego roku pracy.

Najrzadziej, bo raz na 6 lat szkolenie BHP powinni odnawiać osoby zatrudnione na stanowiskach biurowo-administracyjnych.

Raz na 5 lat swoją wiedzę z tej dziedziny powinni odświeżać pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, a także inżynierowie, technicy, organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, które są szkodliwe dla ich zdrowia.

Raz na 3 lata szkolenie BHP powinni odnawiać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, a najczęściej, bo raz na rok, na okresowe szkolenie z dziedziny BHP powinny udać się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne dla ich zdrowia i istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku.

Źródła:

http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/pracownik-i-zus/702036,Obowiazek-przeprowadzenia-szkolenia-BHP.html

http://kadry.infor.pl/bhp/szkolenia-bhp/312987,Jak-czesto-trzeba-przeprowadzac-okresowe-szkolenia-BHP.html