Aktualności

Kto pyta, nie błądzi. Exit interview

clock Październik 17, 2016

Duża rotacja zatrudnienia w firmie, powinna skłonić pracodawcę do zastanowienia się nad jej przyczynami. Doskonałym narzędziem jest exit interview, czyli rozmowa z odchodzącym pracownikiem.

Exit interview ma na celu poznać powody, dla których pracownik zdecydował się opuścić firmę. Dzięki otrzymanej od pracownika informacji zwrotnej, firma może zrozumieć powody decyzji pracownika, a także polepszyć warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Exit interview powinien być przeprowadzony przez pracodawcę lub doświadczonego pracownika działu HR. Sposobów na przeprowadzenia exit interview jest kilka. Może być to rozmowa bazująca na pytaniach otwartych lub ankieta zamknięta. Pytania otwarte pozwalają na zebranie danych szczegółowych i nie sugerują pośrednio odpowiedzi. Natomiast ankieta jest łatwiejsza do późniejszej analizy.

O co pytać?

Exit interview powinien być całkowicie dobrowolny. Nikt nie powinien zmuszać odchodzącego pracownika do wzięcia w nim udziału. Rozmowa powinna odbyć się ostatniego dnia pracy pracownika w miejscu, które umożliwi mu swobodną wypowiedź.

Na exit interview przede wszystkim powinno paść pytanie dotyczące oceny pracy pracownika – czy czuł się doceniany i ciągle rozwijał się zawodowo. Warto dopytać również o ocenę pracy bezpośredniego przełożonego. Osoba przeprowadzająca exit interview powinna również porozmawiać o rzeczywistych i utajonych przyczynach rezygnacji z pracy – czy praca nie spełnia oczekiwań pracownika. Kolejne pytania mogą dotyczyć pozytywnych i negatywnych aspektów pracy. Warto dowiedzieć się co pracownikowi w firmie podobało się najbardziej, a co najmniej. Inną ważną kwestią są pytania dotyczące sugerowanych zmian w firmie. Podczas rozmowy może również paść pytanie, czy jest coś, co skłoniłoby pracownika do pozostania w firmie. Jednak należy darować sobie to pytanie, jeśli pracodawca z góry wie, że nie jest w stanie spełnić ewentualnej prośby pracownika dotyczącej podwyżki, czy awansu. Na koniec warto zapytać, czy pracownik poleciłby innym pracę w firmie, z której dochodzi. Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ocenić wrażenie, jakie na pracowniku wywarła praca w firmie.

Profesjonalne przeprowadzenie exit interview pozwoli pracodawcy na zgromadzenie cennych informacji o firmie, które mogą dać początek zmianom w miejscu pracy między innymi na takich obszarach, jak komunikacja w firmie, system wynagrodzeń i premiowania, motywacji pracowników itp. Należy pamiętać, że profesjonalny exit interview sprawi, że pracownik poczuje się doceniony, co z pewnością wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy w jego oczach.

Źródła:

http://erecruiter.pl/blog/4-kluczowe-pytania-podczas-exit-interview/

http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/520958,4,Jak-prawidlowo-przeprowadzic-exit-interview.html