Aktualności

Pracownik tymczasowy – kto to taki ?

clock Lipiec 15, 2016

Myślisz o zatrudnieniu pracownika tymczasowego? Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć na temat jego praw i obowiązków.
Pracownik tymczasowy – zasady zatrudniania

Status pracowników tymczasowych, a także zasady związane z ich zatrudnianiem określa ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003 roku.

Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy dla i pod kierownictwem danego pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca i pracownik nie mogą samodzielnie podpisać umowy o pracę tymczasową. Niezbędna do tego jest agencja pracy tymczasowej, która występuje tutaj w roli pośrednika.

Pracownicy pełnoletni są zatrudniani w oparciu o umowę na czas określony na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Okres ten może się zwiększyć do 36 miesięcy, tylko w przypadku zastępstwa pracownika nieobecnego, który jest zatrudniony przez tego samego pracodawcę.

Należy pamiętać, że gdy chcemy, w oparciu o umowę o pracę tymczasową, zatrudnić pracownika od 16 do 18 roku, musimy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi młodocianych pracowników, które są zawarte w Kodeksie Pracy. Z nimi można zawrzeć umowę cywilnoprawną – zarówno umowę zlecenie, jak i umowę o dzieło.

Zgodnie z ustawą pracodawca, który chce zatrudnić pracownika tymczasowego nie może go dyskryminować względem pracownika etatowego pod kątem warunków pracy i zatrudnienia. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na tym samym lub podobnym stanowisku. W razie naruszenia tej zasady pracownik tymczasowy może domagać się od danej agencji pracy tymczasowej odszkodowania, którego wysokość określa Kodeks Pracy.

Agencja pracy tymczasowej, która zajmuje się przede wszystkim obsługą płacową pracowników tymczasowych, jest zobligowana do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz świadczeń z tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

Urlop wypoczynkowy
Pracownik tymczasowy ma również prawo do urlopu wypoczynkowego. Według ustawy przysługuje on za każdy przepracowany miesiąc w wymiarze dwóch dni. Praktycznie jednak przysługuje on dopiero w sytuacji, gdy dany zatrudniony pracuje na rzecz tego samego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy. Należy pamiętać, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada. Agencja pracy za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypłaca ekwiwalent pieniężny.

Wypowiedzenie umowy
Z punktu widzenia pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową odbywa się na bardzo korzystnych warunkach. Dla umowy, która została zawarta na nie więcej niż dwa tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi trzy dni. Z kolei dla umowy dłuższej okres wypowiedzenia wynosi tydzień. Na takich samych warunkach umowę o pracę tymczasową może wypowiedzieć pracownik