Aktualności

Oceny pracownicze

clock Wrzesień 23, 2016

Prawie w każdej większej korporacji spotkamy się z ocenami pracowniczymi. Dzięki niemu pracownik dostaje informacje zwrotną na temat swoich umiejętności i osiąganych wyników.

Ocena pracownicza jest częścią polityki personalnej większości zagranicznych firm. Jej celem powinna być bieżąca kontrola aktywności pracowników danego przedsiębiorstwa, a także sprawdzenie czy postawa danego pracownika jest w dalszym ciągu tożsama z misją oraz celami danej firmy. Podczas rozmowy oceniającej pracownik może dowiedzieć się od przełożonego, jakie są jego mocne i słabe strony, a kolei pracodawca może usłyszeć jakie oczekiwania i potrzeby rozwoju mają jego pracownicy. Sam fakt, że w danej firmie są przeprowadzana oceny pracowniczej, powinien sprawić, że pracownik będzie zmotywowany do efektywniejszej pracy.

System ocen okresowych może przyczynić się do awansu lub degradacji pracownika, a także sprawdzenia czy dotychczasowa polityka kadrowa, prowadzona przez daną firmę działa, np. sprawdzenie czy dotychczasowe sposoby doboru kandydatów do pracy są efektywne oraz analiza wszelkiego rodzaju przedsięwzięć ulepszania organizacji pracy.

Metody oceniania

Literatura przedmiotu wyróżnia między innymi podział na metody relatywne i absolutne.

Metody relatywne polegają na ocenie poprzez porównanie pracowników między sobą, np. poprzez ranking lub porównanie parami, z kolei metody absolutne polegają na ocenie pracownika poprzez porównanie pracowników z ustalonymi standardami.

Popularną metodą jest również ocena 360 stopni, która polega na skompletowaniu informacji o pracowniku z kilku źródeł, np. od szefa, zespołu pracowniczego, klientów, a także od samego pracownika, który musi ocenić swoją pracę. Jest to chyba najdokładniejszy sposób oceny pracownika, ponieważ pozwala na spojrzenie na umiejętności pracownika wielowymiarowo i z różnych stron.

Jak przygotować się do oceny pracowniczej?

Na to, jak wypadniemy na ocenie okresowej, pracujemy każdego dnia w pracy, w związku z tym na kilka chwil przed odbyciem rozmowy nie można zrobić zbyt wiele. Przed pójściem na rozmowę oceniającą warto przede wszystkim przypomnieć sobie cele i zadania, które ustaliliśmy z pracodawcą na poprzedniej ocenie. Warto zrobić swego rodzaju rachunek sumienia – pochwalić się sukcesami, przyznać do porażek i zapewnić o dalszej chęci samodoskonalenia się. Należy również pomyśleć, czego oczekujemy od swojego pracodawcy. Jeśli zawsze chcieliśmy iść na dodatkowy kurs języka obcego, warto o tym powiedzieć, jeśli jego nauka jest uzasadniona z biznesowego punktu widzenia. Warto zastanowić się nad przyszłymi celami zawodowymi, które miałaby być weryfikowanie podczas przyszłorocznej ocenie okresowej, ponieważ zazwyczaj pracodawcy proszą o ich określenie.

Źródło:

http://portaldlasekretarek.pl/artykuly/jak-przygotowac-sie-do-okresowej-rozmowy-oceniajacej;

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u9h4NbXTowEJ:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-dd376ab1-a24e-41ab-93df-56dbbac541c7/c/System_ocen_pracownikow.pdf+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b