Aktualności

Czy można zwolnić pracownicę w ciąży?

clock Sierpień 8, 2016

Kobiety w ciąży są objęte szczególną ochroną związaną z wypowiadaniem umów o pracę. Jest jednak kilka wyjątków, kiedy pracownica w ciąży może zostać zwolniona.

Z chwilą, gdy kobieta w ciąży przedłoży pracodawcy zaświadczenie lekarskie, które wskazuje na to, że jest w stanie błogosławionym, może korzystać z licznych przywilejów.

Najważniejszym z nich jest to, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży. W sytuacji, gdy kończy jej się umowa w trakcie trwania ciąży pracodawca ma obowiązek ją automatycznie przedłużyć do dnia porodu, jeśli kobieta jest przynajmniej w 12 tygodniu ciąży.

Pracodawca może rozwiązać umowę z kobietą w ciąży tylko dwóch przypadkach:

  1. Jeśli zaszły co, do tego niepodważalne przesłanki, jak np.: złamanie tajemnicy zawodowej przez pracownicę, popełnienie przestępstwa lub utraty uprawnie koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku – wtedy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne), jeśli wyrazi na to zgodę zakładowa organizacja związkowa,
  2. Upadłości i likwidacji zakładu pracy – w tej sytuacji kobieta w ciąży nie pozostaje bez środków do życia, ponieważ do dnia porodu, przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, którego płatnikiem jest ZUS.

W sytuacji, gdy kobieta zaszła w ciążę będąc na wypowiedzeniu, pracodawca ma obowiązek przywrócić ją do pracy na takich samych warunkach. Ważne jest, by pracownica przedłożyła odpowiednie zaświadczenie lekarskie, które będzie na to dowodem.

Jeśli pracownica sama złożyła wypowiedzenie, a później dowiedziała się, że jest kilkutygodniowej ciąży sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wtedy pracownica powinna złożyć oświadczenie woli pod wpływem błędu. O swojej ciąży musi bezzwłocznie poinformować pracodawcę i pisemnie oświadczyć, że wycofuje swoje wypowiedzenie o pracę, które w tej sytuacji będzie nosić nazwę oświadczenie woli złożonego pod wpływem błędu. Z tej regulacji nie mogłaby skorzystać w sytuacji, gdyby była zaszła w ciążę będąc na wypowiedzeniu, które sama złożyła.

Kobiety w ciąży nie wolno również zwolnić w ramach zwolnień grupowych. W takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć warunki płacy i pracy. Jeśli jest to równoznaczne ze zmniejszeniem wynagrodzenia, zakład pracy musi wypłacić dodatek wyrównawczy.
Źródło:

http://www.centrumrekrutacyjne.pl/artykuly/porady-prawne-i-finansowe/kiedy-mozna-zwolnic-kobiete-w-ciazy/

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,15232085,Kogo_nie_mozna_zwolnic.html