Aktualności

Mobbing w miejscu pracy

clock Wrzesień 23, 2016

Każdy pracownik posiada swoje obowiązki, za które jest odpowiedzialny na swoim stanowisku pracy oraz prawa, które gwarantuje mu ustawodawca. Co zrobić, gdy jego prawa są przez pracodawcę łamane?

Co to jest mobbing?

Według kodeksu pracy (art. 94 § 2) mobbing jest działaniem lub zachowaniem wymierzonym lub skierowanym w pracownika, polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które w efekcie wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, wyeliminowanie z zespołu pracowniczego lub ośmieszenie i poniżenie.

Mobbig jest swego rodzaju terrorem psychicznym. Pracodawca wykorzystuje swoją nadrzędną pozycję i zachowuje się wobec swojego podwładnego w sposób nieetyczny.

Pod mobbing można podciągnąć wiele wrogich zachowań przełożonego wobec pracownika. Możemy spośród nich wyróżnić między innymi działania, które wpływają negatywnie na:

  1. zdrowie psychiczne i/lub fizyczne pracownika, np. poprzez zlecanie prac szkodliwych, ciężkich i niebezpiecznych;
  2. postrzeganie pracownika ze zespole, np. plotkowanie i wyśmiewanie pracownika;
  3. relacje międzypracownicze, np. utrudnianie komunikacji w zespole pracowniczym;
  4. proces komunikacji np. poprzez stalking;
  5. pozycję zawodową pracownika, np. degradacja pracownika.

Warto zaznaczyć, że mobbing może występować na trzech płaszczyznach. Jedną z najpowszechniejszych z nich jest mobbing pionową, czyli klasyczna sytuacja, w której ofiarą jest podwładny a mobberem pracodawca. Możemy wyróżnić również mobbing wstępujący, czyli sytuacja, w której mobberem jest pracownik, a pracodawca – ofiarą, oraz mobbing poziomy, w której w roli mobbera występuje grupa pracowników, do których należy ofiara.

Co może zrobić pracownik?

Każda osoba, która doświadczyła w swoim miejscu pracy mobbingu może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Kodeks pracy przewiduje możliwość wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za wymierzone w niego działania, które w efekcie doprowadziły do rozstroju zdrowia. Warto dodać, że Sąd Najwyższy uznał, że pracownik może zażądać zadośćuczynienia pieniężnego nie tylko od pracodawcy, ale również od współpracownika, przez którego był obrażany i szykanowany.

Dodatkowo pracownik, który rozwiązał umowę o pracy z przyczyny mobbingu, może wymagać od pracodawcy odszkodowania, którego wysokość nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Źródła:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/596565,za-mobbing-mozna-pozwac-nie-tylko-szefa-ale-tez-kolege.html

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97339/mobbing%20pracodawca.pdf

http://www.infor.pl/prawo/praca/mobbing/274123,Na-czym-moze-polegac-mobbing.html