Aktualności

Dlaczego warto zatrudnić studenta ?

clock Lipiec 18, 2016

 

Większość studentów dziennych oprócz nauki chce również pracować. Student może być sumiennym i wspaniałym pracownikiem, a dodatkowo „tanim w utrzymaniu”. Sprawdź dlaczego.

Student, czyli osoba, która uczy się na uczelni wyższej i nie skończyła 26 roku życia, jest przyjmowany z otwartymi rękoma przez większość pracodawców. Powód jest prosty. Pracodawca zazwyczaj zatrudnia studenta na umowę-zlecenia, która jest dla niego bardziej opłacalna. Oznacza to, że pracodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Od umowy – zlecenia płaci jedynie zaliczkę na podatek, która wynosi 18%.

Studentom dziennym takie rozwiązanie jest zazwyczaj na rękę, gdyż najczęściej podejmują pracę na niepełny etat. Chcąc zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenie i dorobić sobie, są gotowi przystać na takie warunki. Z kolei, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne nie muszą się niepokoić, gdyż są do niego zgłaszani w zakładach pracy swoich rodziców.

W związku z tym pracodawca, zatrudniając pracownika w oparciu o umowę zlecenie nie musi opłacać składki rentowej, emerytalnej, wypadkowej, chorobowej, a także podwójnej zdrowotnej. Zleceniobiorcy nie przysługuje też urlop w pełnym wymiarze. Korzyścią jest również krótki okres wypowiedzenie, w razie gdyby współpraca między pracodawcą a pracobiorcą się nie układała.

Co dzieje się w sytuacji, gdy student kończy studia pierwszego stopnia w czerwcu, a studia magisterkę rozpocznie dopiero w październiku? W tym przypadku ZUS podaje dwie sprzeczne interpretacje. Jedna z nich mówi, że za okres przerwy akademickiej między studiami pierwszego i drugiego stopnia, nie trzeba płacić składek dla pracownika – studenta. Natomiast druga interpretacja mówi, że na ten okres należy zgłosić studenta do płacenia składek ZUS i zawrzeć z nim na ten czas umowę o pracę.