Najczęstsze pytania
FAQ

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Agencja Pracy Lagdiw posiada aktualny certyfikat Izby Pracodawców Polskich, który jest potwierdzeniem kompetencji i doświadczenie jakimi LAGDIW kieruje się w swoich działaniach.

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy o pracę tymczasową?

Do zawarcia umowy o pracę tymczasową z naszą agencją, potrzebne są: dowód osobisty (PESEL, nr dowodu), numer NIP, numer konta bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie. Należy również podać adres Urzędu Skarbowego, właściwego miejscu zameldowania.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej, która jest wykonywana na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu współpracującego z Agencją.

Czy pośrednictwo pracy jest płatne?

Nie, Lagdiw nie pobiera od pracowników żadnych opłat i prowizji – ani za zarejestrowanie się w bazie potencjalnych pracowników, ani za znalezienie pracy. Nasza agencja pomaga w znalezieniu zatrudnienia bezpłatnie, kierując pracowników tylko do renomowanych i sprawdzonych pracodawców.

Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę tymczasową przysługuje urlop?

Tak, pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy. Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany, pracownikowi tymczasowemu jest wypłacany ekwiwalent pieniężny.

Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o Pracę Tymczasową przysługuje urlop?

Tak, pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy. Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany, pracownikowi tymczasowemu jest wypłacany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Z kim i jaki rodzaj umowy zawiera pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy zawiera umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. Zawierane są dwa rodzaje umów terminowych: umowa na czas określony albo umowa na czas wykonywania określonej pracy.