Aktualności

Assessment Center

clock Lipiec 25, 2016

 

Podczas procesu rekrutacji coraz więcej firm sięga po metodę Assesment Center, która pozwala na złożoną ocenę kompetencji kandydata do pracy. Jak wygląda ta metoda w praktyce?

Metoda rekrutacyjna assessment center, czyli po przetłumaczeniu na polski centrum oceny, jest coraz bardziej modna. Sięgają po nią przede wszystkim międzynarodowe korporacje, przy wybieraniu kandydata na stanowisko kierownicze. Zdarzają się również firmy (np. te, należące do BIG4), które w ten sposób wybierają stażystów czy praktykantów.

AC nie ocenia wiedzy merytorycznej kandydata, tylko sprawdza jak zachowuje się on w sytuacjach kryzysowych i ocenia takie cechy charakteru jak np.: asertywność, uległość, umiejętności przywódcze, komunikatywność, kreatywność i pracę pod presją czasu. Największa trudność polega na tym, że na rozwiązanie danego zadania kandydat ma bardzo mało czasu.

Jak przebiega Assessment Center?

Sesja AC trwa zazwyczaj kilka godzin. Grupa kandydatów, których jest zazwyczaj nie więcej niż sześciu, rozwiązuje różne zadania. Istnieje kilka modelowych kategorii zadań, które można spotkać na Assesment Center.

Oto najpopularniejsze z nich:
1. Koszyk zadań – obserwowanie pracy i zachowań pracownika, który musi uporać się z dużą liczbą obowiązków. Przykładowe zadanie może polegać na tym, że dostajemy szczegółową dokumentację i korespondencję dotyczącą jakiejś sprawy, i na podstawie tych danych musimy zaplanować jakieś działanie, a następnie uzasadnić swój wybór. Tego typu zadanie nie należy do łatwych, ponieważ pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników, a czasu jest niewiele, więc łatwo coś przeoczyć.
2. Prezentacja – przygotowanie prezentacji na określony temat. W tym przypadku ocenia się przede wszystkim komunikatywność i kreatywność. Może również zdarzyć się, że prezentacja będzie połączona z zadaniem typu koszyk zadań.
3.
Praca w grupie – zadanie polega na pracy z innymi członkami AC. Często może polegać na dyskusji grupowej, gdzie oceniający będą zwracać szczególną uwagę na komunikatywność, argumentację i kulturę osobistą.
4. Ogrywanie roli – odgrywanie z góry narzuconej roli. Oceniane jest skupienie na osiągnięciu celu oraz elastyczność.

To jak kandydat radzi sobie podczas zadań oceniają tzw. asesorzy. Są to zazwyczaj specjalnie wyszkoleni specjaliści od HR i menedżerowie poszczególnych działów w firmie. Każdy z nich ocenia kandydata w kilkustopniowej skali.

Jak przygotować się do AC?
Do AC trudno jest się przygotować, ponieważ nigdy nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Najważniejsze, żeby podczas sesji AC być sobą i nikogo nie udawać. Błąd, który najczęściej popełniają osoby biorące udział w AC, to udawanie roli lidera. Jeśli ktoś posiada naturalne cechy przywódcy, na pewno zostanie tak oceniony. Gdy ktoś na siłę próbuje odegrać rolę lidera, zawsze wyjdzie to sztucznie. Jedyna rada, to być sobą. Jeżeli tylko będziesz miał okazję wziąć udział w sesji AC, pamiętaj, że samo zaproszenie na nią jest dużym wyróżnieniem. Poza tym po jej zakończeniu dostaniesz feedback dotyczący twoich słabych i mocnych stron, który sporządzili profesjonalni i doświadczeni rekruterzy. Dzięki niemu będziesz wiedział nad czym powinieneś jeszcze popracować, a w czym jesteś naprawdę dobry.

 

Źródło: http://nf.pl/manager/